Bộ màn hình LCD 2.5 + camera + 4 mắt cảm biến

Bộ màn hình LCD 2.5 + camera + 4 mắt cảm biến

Thông tin chi tiết

Bộ màn hình LCD 2.5 + camera + 4 mắt cảm biến Dành cho các xe chưa có màn hình, khi lắp bộ sản phẩm này khi lùi vừa quan sát phía sau xe bằng hình ảnh, đồng thời có 4 cảm biến lùi cũng báo tín hiệu ngay trên màn hình này. Nên lắp bộ này nếu bạn không muốn can thiệp nhiều vào xe nguyên bản ...

Bộ màn hình 2.5" + camera + 4 mắt cảm biến


Dành cho các xe chưa có màn hình, khi lắp bộ sản phẩm này khi lùi vừa quan sát phía sau xe bằng hình ảnh, đồng thời có 4 cảm biến lùi cũng báo tín hiệu ngay trên màn hình này.

Rất hay và tiện lợi , vừa cảnh báo bằng âm thanh (kêu tít tít ) vửa nhìn thấy hình ảnh thật sau xe ( dại mồm, phía sau là trẻ con thì quá cần bộ này ...)

LCD Display+Camera+Sensor
Key Specification

  • LCD Display+Camera+Sensor
  • TFT LCD color display
  • 120 degree wide camera angle
  • Four ultrasonic sensors
  • Night vision and anti-water
  • Direction indicator (left and right)
  • Show the distance to obstacle by numeric display combined into TFT monitor
  • Speaking voice indicating the distance